Foreningen

HAR DU MUSIKTIMER PÅ SKEMAET?
…. så har du brug for en forening, der hele tiden arbejder for at give faget musik og dets lærere optimale forhold.

MUSIKLÆRERFORENINGEN VENDSYSSEL

  • Optager enhver, der har interesse for musikundervisning
  • Er en af lokalforeningerne i Musiklærerforeningen
  • Dækker kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt & Læsø
  • Arrangerer kurser for undervisere i folkeskolens obligatoriske og frivillige undervisning, på ungdoms- og efterskoler samt i musikskoler. Kurserne arrangeres bl.a. i samarbejde med UCN, CFU og Normus.
  • Arbejder for en fortsat bedring af musikfagets vilkår – både pædagogisk og ressourcemæssigt

DINE FORDELE VED MEDLEMSKAB AF FORENINGEN:

  • Fagpolitisk indflydelse på faget musik gennem vores hovedbestyrelsesmedlemmer i Musiklærerforeningen
  • 50% rabat ved køb af B-seriens materialer
  • Gratis abonnement på Dansk Sang, Musiklærerforeningens blad, der udkommer 6 gange om året
  • Info via hjemmeside og facebook
  • Studerende kan søge om gratis deltagelse på Musiklærerforeningens 5 dages sommerkursus

KONTINGENT
Medlemspris: 450,-
Studerende: 150,-
Pensionister: 225,-

INDMELDELSE sker via
Henvendelse til formanden, Marianne Hejlesen, eller via Hovedforeningens hjemmeside: www.musiklaererforeningen.dk 

FORENINGENS VEDTÆGTER
Læs foreningens vedtægter her: VEDTÆGTER VENDSYSSEL